Over ons

De bewindvoerders van QM-WSNP Bewind worden door rechtbank Gelderland te Zutphen benoemd in Wettelijke Schuldsaneringen van Natuurlijke Personen (WSNP). U kunt bij ons NIET terecht voor inkomensbeheer en beschermingsbewind.
QM-WSNP Bewind voldoet aan de kwaliteitsaudit-eisen als opgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch. Als WSNP-bewindvoerders hebben wij jarenlange ervaring in het afwikkelen van WSNP-regelingen.
QM-WSNP Bewind betreft een samenwerkingsverband van S.J.A. (Simone) Quint en A.J.G. (Marieke) Munter, beiden zelfstandig WSNP-bewindvoerder.

Sinds 2009 bestaat een nauwe samenwerking tussen Simone Quint en Marieke Munter op het gebied van WSNP Bewindvoering. Deze samenwerking komt tot uitdrukking in onze gezamenlijke naam QM-WSNP Bewind. Onze samenwerking betreft ten behoeve van de continuïteit van onze praktijken: vervanging tijdens langdurige afwezigheid, waarneming indien noodzakelijk en overleg op dossier-inhoudelijke kwesties alsmede organisatorische en opleidingsgerichte aspecten (permanente educatie) van het bewindvoerderschap.
Daarnaast werken wij samen met Israels Van Kessel Advocaten en Adviseurs te Leerdam. De relatie met Israels Van Kessel maakt het mogelijk dat, indien nodig, een beroep kan worden gedaan op de juridische expertise van deze advocaten.
(www.israelsvankessel.nl)


A.J.G. (Marieke) Munter

Sinds 1992 heb ik als insolventiemedewerker en bewindvoerder gewerkt in diverse functies.

In 1992 ben ik gestart bij Banning Van Kemenade en Holland Advocaten en notarissen te Eindhoven waar ik een advocaat/curator assisteerde in de afwikkeling van faillissementen.
Dit kantoor is 2000 gedeeltelijk overgegaan in Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen in een samenwerking met Ernst & Young. Per 2000 werkte ik op de Utrechtse vestiging van dit kantoor.
In 2005 ben ik overgestapt naar Israels van Kessel Advocaten en Adviseurs te Culemborg. In eerste instantie als insolventiemedewerker en assistent- bewindvoerder en sinds 2009 als zelfstandig WSNP-bewindvoerder nadat ik in 2008 de OSR opleiding WSNP Bewindvoerder heb voltooid. Aanvankelijk werkte ik in loondienst maar sinds 2009 als zelfstandig en onafhankelijk WNSP-bewindvoerder nog steeds in samenwerking met Israels Van Kessel Advocaten en Adviseurs.


S.J.A. (Simone) Quint

 

Ik volgde de SSR-opleiding tot gerechtssecretaris (specialisatie Strafrecht) en was ruim zeven jaar werkzaam bij de Rechtbank te Zwolle, waarvan de laatste jaren als griffier van het kabinet rechter-commissaris en als gerechtssecretaris strafzaken. Voordat ik in 2006 bij Israels Van Kessel Advocaten in dienst trad, werkte ik bij een advocatenkantoor in Ede. In 2007 volgde ik de OSR-opleiding tot bewindvoerder WSNP en sinds die tijd heb ik een zelfstandige bewindvoerderspraktijk.